Webbinarium 24 november 2021: NKJT presenterar rapporten ”En kafkaliknande process – Kartläggning av det bemötande myndigheter ger våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, unga tjejer samt icke-binära”

OBS: Anmälanformuläret finns längst ner!

Du inbjuds till en webbinarium i ZOOM med Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk för presentation av rapporten:

”En kafkaliknande process – Kartläggning av det bemötande myndigheter ger våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, unga tjejer samt icke-binära”


TID: Onsdag den 24 november klockan 18:00-20:00
PLATS: ZOOM-webinar


Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk bildades 10 november 2019 och har sedan dess identifierat flera utmaningar för målgruppen, t.ex. bemötande och tolksystemet i Sverige. Dessa iakttagelser har mynnat ut i en kartläggning, vilken sammanfattar den verklighet som våldsutsatta kvinnor och unga tjejer samt icke-binära som är döva, har hörselskada eller dövblindhet möter. Denna kartläggning synliggör de olika hinder som kvinnan möter under sin resa till ett liv fritt från våld och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förändra situationen.


Moderatorn Matilda Bergman leder webbinariet och rapportförfattarna Mia Modig och Felicia Ferriera deltar i programmet. Liksom kuratorer från jourgruppen deltar med.


Preliminärt program:
• Felicia Ferreira och Mia Modig presenterar rapporten ”En kafkaliknande process – kartläggning av det bemötande myndigheter ger våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, unga tjejer samt icke-binära. ”

• Kuratorer berättar om sitt arbete inom jourgruppen och även hur kvinnor kan nå gruppen på olika sätt via hemsidan, messenger etc.

• Samtal med frågestund


Detta är för medlemmar hos NKJT. Om du är inte medlem kan du bli det via vår hemsida –> https://www.nkjt.se/bli-medlem/

*Registrera dig först på hemsidan och betala därefter via swish eller bankgiro, allt uppgifter finns på hemsidan.

*Om du är kvinna väljer du MEDLEM och om du är man väljer du STÖDMEDLEM.

*Du betalar efter din egen förmåga mellan 25 kronor till 200 kronor.


Anmälan sker via formuläret härnedan eller via mejl till info@nationellkvinnojour.se senast 20 november 2021. Uppge ditt namn samt vilken email adress du vill ha länken hemskickad till. Länken till webbinariet skickas ut efter den 20 november.


Har du frågor? Välkommen att skriva till info@nationellkvinnojour.se för mer information.

VÄLKOMNA!

/ Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråks styrelse

Anmäl dig till webbinarium 24 november

Länken till webbinariet skickas ut efter den 20 november.