Pressmeddelande: En viktig delseger nådd – ny funktion på hemsidan för videosamtal

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk lanserar ny funktion på föreningens hemsida den 7 september 2021 där allt stödsamtal framöver kommer utgå från. Sedan föreningens bildande har styrelsen tillsammans med jourpersoner arbetat för att finna finansiering och påbörja arbetet för att hitta nya verktyg för att allt stödsamtal och chatt ska utgå från föreningens hemsida. Grundkraven har varit att det ska vara tillgängligt för olika format såsom dator eller e-platta eller mobil och det ska inte krävas för många steg för att få det fungera för stödsökande samt enkelt för jourpersoner att hantera verktyget. Det har också ställts krav på att det ska gå att växla mellan videosamtal till chatt och vice versa, att hjälpsökande ska kunna styra om hon vill visa sitt ansikte eller inte men samtidigt kunna se jourperson och chatta parallellt. En viktig funktion för hemsidan är att få tillgång till en anonymiserad kommunikationsväg för de våldsutsatta i och med att det är stort stigma i sig att bli utsatt för våld i olika former.

Arbetet har skett i nära samarbete med jourgruppen och Technigo, ett utbildningsföretag som inriktar sig på mindre representativa grupper inom IT, som har kunnat möta våra krav och hittat ett verktyg som passar för verksamheten. Ordföranden Mia Modig säger om det nya tillägget på hemsidan;

  • Det är en delseger för oss att etablera en hemsida med verktyg där hjälpsökande och anhöriga kan komma i kontakt med jourgruppen på teckenspråk eller chatta på svenska utan att behöva använda andra kontaktvägar. Idag är vi närmare det målet att erbjuda teckenspråkigt stöd på hemsidan sju dagar i veckan.

Den digitala jouren hålls öppet på måndagar mellan 09.30-13.00. Det går bra att mejla till stod@nationellkvinnojour.se och be om att få boka tid om det inte fungerar på just måndagar. Vi kommer att utöka öppettider längre fram.

Steg för steg för att komma till den digitala jouren:

Gå in på www.nkjt.se och välj ”Få stöd” därefter kommer man in till en undersida där man kan välja den jourperson som finns tillgänglig. Om det är upptaget så ser man att det är upptagna rum. Man kan återkomma till hemsidan en stund senare och se om det finns ledig rum med en jourperson.

Kort om Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt att ta makten över sina egna liv för att kunna frigöra sig från våld och förtryck. NKJT erbjuder stöd och hjälp på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk och internationella tecken samt skriven svenska hos vår kvinnojour.

*Jourpersoner är de personer som ger stöd och råd samt vid behov följer med möten och hos Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk kallas gruppen för jourgruppen.

Kontakt

Mia Modig, ordförande mia.modig@nationellkvinnojour.se