Pressmeddelande den 8 mars 2021 -Internationella kvinnodagen

Mäns våld mot döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor ska upphöra! Mäns våld mot kvinnor är mer än våld i hemmet, även sexuella trakasserier, våldtäkter, sexköp och rån är en del av mäns våld mot kvinnor. Våldet är inte en konsekvens av covid-19 utan ett samhällsproblem som blir värre istället för att arbetas bort. Utifrån detta… Fortsätt läsa Pressmeddelande den 8 mars 2021 -Internationella kvinnodagen