NKJT ÅRSSTÄMMA SÖNDAG 6 MARS 2022

Kallelsen till årsstämman är utskickat via mejl till våra medlemmar. På länken härnedan hittar du mer information och alla bilagor till årsstämman.

VÄLJ ”OM OSS” i MENYN, SEN ”NKJT ÅRSSTÄMMA 2022”