NKJT: ”Vi räcker inte till”

Sydsvenskan, Aftonbladet och SVD publicerar en artikel om oss, Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk.

”-Det är svårt att få rätt hjälp när samhället inte kan erbjuda insatser på teckenspråk kopplat till våld i nära relationer och annat våld. Vi ser tyvärr låg kunskap hos myndigheter som våra kvinnor kommer i kontakt med, säger Mia Modig.

Enligt föreningens erfarenheter styrs flera kommuner av ekonomiska incitament vilket ibland gör att kommunerna avslutar stödinsatser i förtid, bland annat på grund av tolkkostnader.”

Länkar till artiklar

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oAAlgm/kvinnojour-for-dova-vi-racker-inte-till

https://www.sydsvenskan.se/2020-11-02/kvinnojour-for-dova-vi-racker-inte-till?fbclid=IwAR2f-aQzioxWnwmcj1CrI8gxsD7C4BLQbpnYlKIZi18okIgTPbDvIdLpZWU

https://www.svd.se/kvinnojour-for-dova-vi-racker-inte-till