VARENDA KRONA RÄKNAS

Hej!

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk vill informera och även tala om en nyhet idag med denna video.

Föreningen har funnits nu i 7 månader. Det har varit en utmanande tid då styrelsen valdes in vid årsmötet i Göteborg har vi planerat för en träff men den har fått skjutas upp på grund av covid-19. Vi har därför fram till dags dato arbetat enbart i digitala kanaler där all kommunikation har skett genom videomöten, chat och mail där allt beslut finns protokollförda. Det är imponerande då vi i styrelsen kämpat med att stabilisera föreningen då vi arbetar med en svår osynlig fråga. Stort tack till styrelsen för ett fantastiskt samarbete! Styrelsen gör att föreningens existens är en möjlighet.
I föreningen finns det också en kärngrupp som vi kallar internt för kuratorgruppen som bestått från början två personer som sedan under våren utökats med två personer till. Kuratorgruppen har tagit emot allt stödsamtal och samordnat olika delar kring de ärenden som inkommit till föreningen. Från 11 november till dags dato har kuratorgruppen gett över 200 stödsamtalstimmar och då har vi inte räknat in de administration, planering och förberedelser kring varje ärende. Så vi gör många fler timmar än enbart erbjuda stödsamtal. Vi ser också tydligt att behovet växer och att föreningen täcker en brist som funnits länge i Sverige. Styrelsen vill framföra ett stort tack till kuratorgruppen; Felicia, Karin, Anette och Mimount. Ni gör verksamheten möjligt, utan er skulle föreningen inte ha kunnat hjälpa så många som vi gjort. Ni är våra hjältar.

NKJT har pratat med Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister den 12 juni 2020 genom ett digitalt rundbordssamtal. Detta rundabordetssamtal kom till efter NKJT formulerat ett öppet brev till Åsa Lindhagen, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndighet efter presskonferensen om det extra anslag som aviserats till kvinnojourer på grund av den ökade sårbarhet och utsatthet som en konsekvens av covid-19 slutet av april. I den presskonferensen nämndes det inte något om kvinnor med funktionsnedsättning generellt, och inte heller nämnt språkperspektiv. Vi påpekade i vårt brev särskilt detta. Det ledde till att Åsa bjöd in NKJT tillsammans med flera organisationer den 12 juni till ett rundabordssamtal för att samtala om denna fråga. Iden med rundabordssamtal är att informera ministern om våra frågor som vi arbetar med och beskriva nu-läge. NKJT har hållit en anförande där vi ser att utsattheten och sårbarhet hos de vi möter är väldigt stor och att situationen är oerhört allvarligt. Från mötet uppfattar NKJT att det kan bli aktuellt med fler möten framöver. Åsa har särskilt framfört ett stort tack till NKJT för vårt brev och som är grunden till att rundabordssamtalet blev av under mötet. Vi kommer att fortsätta arbeta med jämställdhetsfrågor och även arbeta med Jämställdhetsmyndighet och Socialstyrelsen då vi är oroade över 2 års-kravet för att få statsbidrag. Vår förening överlever inte om vi måste vänta med att få statsbidrag i 2 år parallellt med att vi tar emot många stödsamtal utan att ha ekonomi i föreningen. Vi arbetar intensivt med denna fråga nu.

Flera har frågat NKJT om hur de kan stödja föreningen och verksamheten på nåt sätt. Vi säger: Pengar! Det konkreta ni kan göra just nu är att bidra med pengar. Vi startar upp medlemsverksamheten och tar även emot gåvor. Ni kan besöka vår hemsida och andra kanaler för att ta del av informationen! Man kan betala via bankgiro eller swish.

Varenda krona räknas. Varenda krona gör att vi kan hjälpa flera kvinnor att komma ur våldsutsattheten och sårbarhet.

Med allt det sagt, vi vill även informera att stödverksamheten är öppen hela sommaren, kolla i våra kanaler om hur du kan få stöd och hjälp. Ta hand om er.

Hejdå.

Mia Modig
Ordförande