VÄRDEGRUND

VÄRDEGRUND

FÖRENINGENS VÄRDEGRUND GRUNDAR SIG PÅ FÖLJANDE FN KONVENTIONER:

  • Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Kvinnokonventionen
  • Barnkonventionen
  • Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. 
  • Istanbulkonventionen

AGENDA 2030 –
PRIORITERADE OMRÅDEN:

  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhälle