VÅR KOMPETENS ÄR TILL NYTTA FÖR ER

VÅR KOMPETENS ÄR TILL NYTTA FÖR ER

Våra kuratorer kan besöka era verksamheter och stötta genom stödsamtal, terapi, krissamtal m.m.

KOMPETENSER HOS NATIONELL KVINNOJOUR OCH STÖD PÅ TECKENSPRÅK

  • Socionomer
  • Kuratorer 
  • Undersköterskor
  • Erfarenhet av arbete med kvinnojour
  • Traumahantering och återhämtning
  • Motiverande samtal (MI)
  • ART-samtal
  • NPF-diagnoskunskap 
  • 20 års erfarenhet av arbete inom området funktionsnedsättning.