VÅR KOMPETENS ÄR TILL NYTTA FÖR ER

Våra kuratorer kan besöka era verksamheter och stötta genom stödsamtal, terapi, krissamtal m.m.

KOMPETENSER HOS NATIONELL KVINNOJOUR OCH STÖD PÅ TECKENSPRÅK

  • Socionomer
  • Kuratorer 
  • Undersköterskor
  • Erfarenhet av arbete med kvinnojour
  • Traumahantering och återhämtning
  • Motiverande samtal (MI)
  • ART-samtal
  • NPF-diagnoskunskap 
  • 20 års erfarenhet av arbete inom området funktionsnedsättning.