TECKENSPRÅKIG SKYDDAT BOENDE

TECKENSPRÅKIGT SKYDDAT BOENDE

Information om skyddsboendet

Den 1 december 2021 öppnades Sveriges allra första skyddade boende för döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor samt icke-binära. Boendet enda platsen i Sverige idag som erbjuder personal som är teckenspråkiga, har djupgående kunskaper om målgruppen, språk, kultur, identitet och hjälpmedel. Detta boende ansvaras av Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk som är en ideell, och icke vinstdrivande förening.

Boendet är ligger på en skyddad adress i Sverige och erbjuder placeringar för målgruppen från hela landet. Det finns även platser för kvinnors medföljande barn och eventuella husdjur. När det gäller större djur såsom hästar, så finns det hagar och stall.

Boendet har ett kollektivt självhushåll i en hemlik och trygg miljö där återhämtning kan ske i lugn och ro. Varje kvinna har eget sovrum men delar övriga utrymmen med andra kvinnor och eventuella medföljande barn. Boendet har allt som ett hem behövs och det finns en möjlighet till förvaring av egna medtagna saker om det behövs.

Personalen är på plats alla vardagar på kontorstid och de boendena har alltid en möjlighet att ringa till vår jourtelefon (videosamtal + sms) vid behov.

All personal på boendet talar flytande teckenspråk och är utbildade inom det sociala området.

Utöver kontinuerlig kontakt och stöd på boendet erbjuder vår personal även praktiskt stöd i form av:

  • Fysiskt stöd vid polisförhör, rättegång, sjukhusbesök, möte med myndigheter
  • En form av barnomsorg när kvinnan behöver gå på möte
  • Framtidsplaner inkl. hjälp att söka arbete och bostad
  • Psykosociala stödsamtal
  • Samhällsinformation på teckenspråk, taktilt teckenspråk och internationella tecken
  • Ekonomisk genomgång

Vår filosofi är att kvinnan och barn ska gå stärkt ur sin vistelse på Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråks verksamhet. Det finns därför en möjlighet för kvinnors medföljande barn att få delta i musik- och hästterapi med utbildade personal. För kvinnor finns det även en möjlighet att få sköta om terapihästarna och ta ridtur i den rogivande naturen om de önskar det. Vid skyddsboendet finns det tillgång till rehabilitering och även arbetsträning vid behov.

Vid frågor om placeringar kontakta: skyddathus@nationellkvinnojour.se

Vid övriga frågor kontakta: Info@nationellkvinnojour.se