STYRELSEN OCH AKTIVA

Vår styrelse består av 9 personer och är vald vid årsstämma i mars 2021. Vårt arbete är att följa det årsstämman beslutat om. Prioritering för 2021 är intressepolitiskt arbete med målet att bli en samhällsinstans och att kartlägga kring bildande av ett skyddat boende.

STYRELSE 2021-2022

Mia Modig
Ordförande

mia.modig@nationellkvinnojour.se

Christin Ingesson 
Vice ordförande

Monica Andreasson
Kassör 

Frida Ingha 
Styrelseledamot

Najlaa Sad Aldeen
Styrelseledamot 

Josefine Backlund
Styrelseledamot 

Pernilla Norberg 
Styrelseledamot 

Warda Al Tatyr
Styrelsesuppleant

Erika Lindberg
Styrelsesuppleant

VALBEREDNINGEN

Pia Johnsson-Sederholm
Sammankallande

Kristina Bengtsson

Rahima Nur Mohamed

FÖRTROENDEVALD REVISOR

Johanna Treffenberg 

STÖDGRUPPEN

Karin 
Socionom

Felicia
Socionom 

Mimount
Stödperson

Anette
Socionom