STYRELSEN OCH AKTIVA

STYRELSEN OCH AKTIVA

Vår styrelse består av 11 personer och är vald vid årsmöte i mars 2022. Vårt arbete är att följa det årsstämman beslutat om. Prioritering för 2022 är att komma igång med volontärprogram samt göra en enkätstudie om sexuellt våld i barndomen och fortsätta driva skyddsboende.

STYRELSE 2022-2023

Malin Kvitvaer
Ordförande

Carolina Ekström 
Vice ordförande

Monica Andreasson
Kassör 

Frida Inghamn 
Styrelseledamot

Petra Eklund
Styrelseledamot 

Josefine Backlund
Styrelseledamot 

Pernilla Norberg 
Styrelseledamot 

Huda Khalifa Ali
Styrelseledamot

Erika Lindberg
Styrelseledamot

Pernilla Carlsson
Styrelseledamot

Camilla Lindahl
Styrelseledamot

VALBEREDNINGEN

Christin Ingesson 

Eva Norberg

Jenny Schöldt

Rahima Nur Mohamed

FÖRTROENDEVALD REVISOR

Johanna Treffenberg 

AUKTORISERAD REVISOR

Erika Öberg, EC Revision

KANSLI

Mia Modig
Verksamhetsledare mia.modig@nationellkvinnojour.se

JOURGRUPPEN

Karin 
Socionom

Felicia
Socionom 

Mimount
Stödperson

Anette
Socionom