STÖD I KONTAKT MED MYNDIGHETER

STÖD I KONTAKT MED MYNDIGHETER

Vi kan erbjuda dig stöd i kontakt med olika myndigheter som till exempel polis, kriminalvård, psykiatri, socialtjänst, försäkringskassa, migrationsverket m.fl. Vi kan följa  med dig till den myndigheten du ska besöka och stötta dig under mötet. Vi kan också hjälpa dig med att översätta brev från olika myndigheter eller skriva en ansökan. 

Skriv till oss under KONTAKT här på hemsidan eller via Messenger på Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråks (NKJT)  Facebooksida. Du kommer att få ett svar och en kurator kommer sedan att kontakta dig. Kontakten sker via SMS, Facetime/Skype eller det som passar dig bäst.