OM OSS

OM OSS

#SLÅDÖVÖRATTILL TILL NATIONELL KVINNOJOUR OCH STÖD PÅ TECKENSPRÅK

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen uppkom under (eller som en följd av) #metoo-rörelsen 2017 och #slådövörattill. Uppropet hade stor genomslagskraft hos vår målgrupp döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt. 

Uppropet #slådövörattill uppmärksammades i medier den 3 december 2017. Med i uppropet fanns tre krav som vi anser vara grundläggande för ett fungerande samhälle:

  •  Fungerande stöd på teckenspråk i hela landet. 
  •  I arbetet för att ta fram kunskap och i utvecklingen för att förbättra och skydda utsatta ska våra målgrupper finnas med. 
  • Tystnadskulturen inom dövcommunityt måste brytas. 

TIDEN EFTER UPPROPET

Uppropet visade att det fanns ett stort behov av en kvinnojour och ett stödcenter där målgruppen kan få stöd och hjälp på svenskt teckenspråk. Många av de som berättat hade många år levt i tron att de var ensamma om sina upplevelser och erfarenheter. Många var fast i en pågående svår situation med dubbel utsatthet. De var både utsatta för själva våldet men blev på grund av bristande kommunikation också utsatta i kontakterna med samhällsinstanser. Strax efter uppropet påbörjades föreningens arbete, först som ett löst sammansatt nätverk och sedan som en organisation för att starta Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk. 

Med målgruppens egna erfarenheter som grund kräver vi att grundläggande samhällsinsatser för att få stöd och hjälp att komma loss från våld i alla dess former och för att få hjälp att bearbeta det som hänt eller händer ska kunna erbjudas på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk och internationella tecken. Vår vision är en värld fri från våld för kvinnor som talar teckenspråk. Vi tror att vår kamp tar oss en bit på väg mot den visionen. 

År 2021 fick föreningen statsbidrag från Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten för att utveckla och definiera vilka behov som finns för målgruppen.