RAPPORT 2021: EN KAFKALIKNANDE PROCESS

RAPPORT 2021: EN KAFKALIKNANDE PROCESS

November 2021 publicerar Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråk en rapport:

”En kafkaliknande process – Kartläggning av det bemötande myndigheterna ger våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och unga tjejer samt icke-binära.”

Klicka härnedan för att ladda ner rapporten i PDF

Mia Modig, ordförande mia.modig@nationellkvinnojour.se

Felicia Ferreira, kurator felicia@nationellkvinnojour.se