INFORMATION TILL MYNDIGHETER

INFORMATION TILL MYNDIGHETER

VI ERBJUDER INFORMATION OM

 • Teckenspråk (svenskt teckenspråk, internationella tecken och taktilt teckenspråk)
 • Dövkultur (levnadssätt, synsätt, erfarenheter, kunskaper och normer som tillsammans med teckenspråket blir grunden för dövkultur)
 • Våld i nära relationer kopplat till funktionsnedsättning och språk
 • Bemötande av våldsutsatta kvinnor i krissituationer och kvinnor som befinner sig i underläge.
 • Olika samtalsmetoder för målgruppen

Önskar ni boka någon av våra tjänster är ni välkomna med förfrågan om en offert i formuläret så kontaktar vi er inom kort. Formulär input här.

Våra kuratorer kan besöka era verksamheter och stötta genom stödsamtal, terapi, krissamtal m.m.

VÅR KOMPETENS ÄR TILL NYTTA FÖR ER

KOMPETENSER HOS NATIONELL KVINNOJOUR OCH STÖD PÅ TECKENSPRÅK

 • Socionomer
 • Kuratorer 
 • Undersköterskor
 • Erfarenhet av arbete med kvinnojour
 • Traumahantering och återhämtning
 • Motiverande samtal (MI)
 • ART-samtal
 • NPF-diagnoskunskap 
 • 20 års erfarenhet av arbete inom området funktionsnedsättning.